Ανάπτυξη συστημάτων φόρτισης μπαταριών
Ανάπτυξη συστημάτων φόρτισης μπαταριών
Κωδικός Θέσης:J2
Ημερομηνία:26/05/2022
Τύπος:Πλήρης απασχόληση
Περιγραφή

Για την υποστήριξη της ανάπτυξης και εξέλιξης συστημάτων φόρτισης μπαταριών οχημάτων, η ΕΜΙΣΙΑ ΑΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει νέους συνεργάτες πλήρους απασχόλησης για την οργάνωση και υλοποίηση των έργων της εταιρίας.

Απαραίτητα Προσόντα
  • Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού)
  • Καλή οργανωτική ικανότητα και ικανότητα συνεργασίας
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Σχετική εμπειρία σε πεδία εξειδίκευσης όπως:

  • Control theory
  • Functionality of charging systems and high voltage batteries

Καθώς χρήση λογισμικών μοντελοποίησης (πχ MATLAB/SIMULINK), εργαλείων όπως INCA, CANape και Python και γνώση γερμανικής γλώσσας θα προσμετρηθούν θετικά.

Θα πραγματοποιηθεί σχετική εκπαίδευση από την εταιρία στα αντικείμενα απασχόλησης.

Αποστολή βιογραφικού απαραίτητα στην Αγγλική γλώσσα.