Ηλεκτρονικά ισχύος σε ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτρονικά ισχύος σε ηλεκτρικά οχήματα
Κωδικός Θέσης:J5
Ημερομηνία:26/05/2022
Τύπος:Πλήρης απασχόληση
Περιγραφή

Για την υποστήριξη του σχεδιασμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ελέγχου μπαταριών οχημάτων, η ΕΜΙΣΙΑ ΑΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει νέους συνεργάτες πλήρους απασχόλησης για την οργάνωση και υλοποίηση των έργων της εταιρίας.

Απαραίτητα Προσόντα
  • Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού)
  • Καλή οργανωτική ικανότητα και ικανότητα συνεργασίας
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Σχετική εμπειρία σε πεδία εξειδίκευσης όπως:

  • Power electronics hardware and system development knowledge
  • Electrical circuit layout/design development knowledge
  • Testing knowledge of electrical circuits and power electronics
  • Handling of EDA-software

Καθώς και γνώση Python και γερμανικής γλώσσας θα προσμετρηθούν θετικά.

Θα πραγματοποιηθεί σχετική εκπαίδευση από την εταιρία στα αντικείμενα απασχόλησης.

Αποστολή βιογραφικού απαραίτητα στην Αγγλική γλώσσα.