Μελέτη και ανάπτυξη μπαταριών αυτοκινήτου
Μελέτη και ανάπτυξη μπαταριών αυτοκινήτου
Code:J4
Date:25/05/2022
Type:Πλήρης απασχόληση
Description

Για την υποστήριξη της πειραματικής και υπολογιστικής δραστηριότητας στην περιοχή της ηλεκτροκίνησης, η ΕΜΙΣΙΑ ΑΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει 5 νέους συνεργάτες πλήρους απασχόλησης για την οργάνωση και υλοποίηση των έργων της εταιρίας σε αντικείμενα όπως:

 • Test management
 • Vehicle modeling
 • Battery system development and design
 • Battery thermal and electrochemical modeling
 • Mechanical design
 • Requirement management
 • Systems engineering
 • Function development
 • Battery Cell chemistry
Qualifications
 • Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής ή θετικών επιστημών
 • Καλή οργανωτική ικανότητα και ικανότητα συνεργασίας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Σχετική εμπειρία στην σχεδίαση και εκτέλεση εργαστηριακών μετρήσεων ή χρήσης λογισμικών μοντελοποίησης (πχ MATLAB/SIMULINK), γνώσεις προγραμματισμού και γερμανικής γλώσσας θα προσμετρηθούν θετικά.

Θα πραγματοποιηθεί σχετική εκπαίδευση από την εταιρία στα αντικείμενα απασχόλησης.

Αποστολή βιογραφικού απαραίτητα στην Αγγλική γλώσσα.