Οργάνωση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
Οργάνωση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
Κωδικός Θέσης:J1
Ημερομηνία:31/05/2022
Τύπος:Πλήρης απασχόληση
Περιγραφή

Για την υποστήριξη της οργάνωσης και υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων, η ΕΜΙΣΙΑ ΑΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την οργάνωση και υλοποίηση των έργων της εταιρίας.

Απαραίτητα Προσόντα
  • Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής ή θετικών επιστημών
  • Ευχέρεια στη σύνταξη προτάσεων και εκθέσεων προγραμμάτων στα αγγλικά και ελληνικά
  • Καλή οργανωτική ικανότητα και ικανότητα συνεργασίας
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χρήσης Excel
  • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού

Σχετική εμπειρία στην περιοχή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανάλυσης κόστους-οφέλους (Cost Benefit Analysis), ανάλυσης κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis) και συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων θα προσμετρηθεί θετικά.